ewolucja

Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy

Być najlepszym to dzisiaj za mało - dziś musimy dążyć do najwyższych światowych standardów nawet w najmniejszych firmach, aby przetrwać i zapewnić tym firmom rentowność. Musimy nie tylko doskonale rozpoznawać potrzeby naszych klientów, znać sposoby ich pozyskiwania, ale przede wszystkim powinniśmy uświadomić sobie, że utrzymanie klienta wymaga od nas planowanego i startegicznego działania, celem generowania zysków również w przyszłości.
Tylko Ci, którzy potrafią zbudować strategię konkurencyjną opartą na wiedzy o klientach i konkurencji maja szansę zwyciężyć.

Nasz cel to ciągłe doskonalenie:
  każdego dnia, w każdym miejscu, przez każdego pracownika


W dzisiejszych czasach menedżerowie często starają się wdrażać wyszukane narzędzia i technologie, aby rozwiązać, problemy. Często zbyt wyszukane, a co za tym idzie kosztowne metody można z powodzeniem zastąpić rozwiązaniami znacznie prostszymi. wykorzystując wręcz zdrowy rozsądek,czyli - niskie nakłady. Bardzo często najważniejszym motywem stosowania wyszukanych metod przez menedżerów ma być udowodnienie przełożonym ich przydatności. Niestety deficyt czasu lub zbyt rzadka refleksja właścieli firm nad tym aspektem sprawia, iż dają się wciągać w tą grę “menedżerów”.
Naszym celem nie są teoretyczne rozważania oraz skomplikowane teorie generowania wartości dodanej.

Naszym Celem, priorytetem i ambicją :

jest wskazanie naszym klientom drogi i sposobu wykorzystania zdrowego rozsadku oraz niskokosztowego podejścia do zarządzania stanowiskiem pracy, miejscem,w którym powstaje wartość dodana, niezależnie czy jest to linia produkcyjna, firma usługowa czy handlowa.
Nie oferujemy teoretycznych rozważań na temat strategii czy organizacji firm, ale pokazujemy jak działać i osiągać zyski, jak być efektywnym w swych działaniach poprzez realizację obranej skutecznej startegii rozwoju.

Nasze atuty:

doświadczenie i więdze zdobywaliśmy pracując niemal dwadzieścia lat  w różnych firmach: handlowych, produkcyjnych i usługowych, zarówno krajowych jak i wielkich korporacjach międzynarodowych. Wiedzę tą pogłębialiśmy na podyplomowych studiach specjalistycznych, weryfikując teorie naukowe z życiem codziennym polskiego biznesu.
Nasze wykształcenie to studia politechniczne oraz uniwersyteckie poparte studiami podyplomowymi MBA lub podyplomowymi studiami z zakresu ekonomii i zarzadzania. To również szkolenia w Polsce i za granicą, prowadzone przez najlepszych specjalistów w swioch dziedzinach.

Nasze motto!


“Ci, którzy po zwycięstwie spoczęli na laurach...... są już martwi.”
                                        Antoine De Saint-Exupery


 

 


Nasz cel to ciągłe doskonalenie

cornea
honda - maszyny ogrodnicze, kosiarki, agregaty

Copyright Cornea 2011. All rights reserved